Slide slide afb new no logo min scr image branner min sildemobile new4 min5 all image spinix888 luca image branner min logoafb min ps image branner min joker image branner min pg image branner min lava image branner min xo image branner min
line minline mbmin
ประกาศ
โปรดระวังไลน์ปลอมที่กำลังระบาดอย่างหนัก ใช้ลิ้งค์ในระบบเท่านั้นค่ะ
แรก minทดลอง mindownload minบทความ minติดต่อเรา minimagemenu article min002imagemenu review min001
ติดต่อเรา minimagemenu article min002imagemenu review min001

รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ สรรพากร ที่หลายคนควรรู้

ประวัติการจัดตั้งกรมสรรพากร เมื่อในอดีตพระบาทสมเด็จพระเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฎิรูปการปกครอง และได้ทรงโปรดการจัดตั้งกระทรวงต่างๆขึ้น ภายหลังได้พบเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่าย เงินเดือนข้าราชการ เงินสำหรับสร้างสถานที่ราชหารและบ้านพักข้าราชการตามมณฑล กระทรวงพระคลังประวัติการจัดเก็บภาษีอากร ของกรมสรรพากร ในสมัยก่อนการจัดเก็บเงินมีความล้าหลังและไม่ทันสมัย และการจัดสรรเงินที่ไม่ค่อยลงตัวทำและทำให้การจัดการเรื่องเงินค่อนข้างวุ่นวาย

ในเวลาต่อมาจึงมีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าาฯ สั่งว่าให้กรมสรรพากรซึ่งมีหน้าที่ตรวจตราเก็บภาษีและ กรทำบัญชีที่รวบรวมเงินประโยชน์แก่แผ่นดินนั้น ทรงมีพระราชดำริเห็นว่าหน้าที่การเช่นนี้จะรวมอยู่ในกระทรวงอันเสนาบดีมีหน้าที่ปกครอง ยังไม่สู้เหมาะแก่ทางการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกกรมสรรพากรใน ซึ่งแต่เดิมขึ้นในกระทรวงนครบาลมาขึ้นกระทรวงพระคลังมหาสมบัติอันเสนาบดีมีหน้าที่ดำริและบัญชาทางการเงินอยู่แล้วเพื่อจะได้จัดการตรวจตราและจัดการให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น การก็ได้ดำเนินการมาโดยเรียบร้อย สมควรจะรวมสรรพากรนอกมาไว้ในกระทรวงเดียวกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกกรมสรรพากรนอกและข้าราชการในกรมสรรพากรนอกมาขึ้นอยู่ในบังคับบัญชากระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

ส่วนราชการของกรมสรรพากรนอก

การจัดเก็บภาษีมีทั้งหมด 8 หน่วยงาน

 • หมวดภาษี ภาษีเข้าร้อยชักสาม ภาษีขาออกเบ็ดเตล็ด ภาษีขาออก ภาษีโรงร้าน
 • หมวดอากรที่ดิน อากรนาเกลือ อากรสมพัดสร อากรตาลโตนด อากรค่าน้ำ
 • หมวดค่าธรรมเนียม ศุลกากร ค่าอนญาตฆ่าสัตว์ ค่าตีตราดีบุกแร่ ค่าแสงเพลิง ค่าอนุญาตจับช้าง
 • หมวดภาคหลวง ภาคป่าช้า ภาคหลวงไม้
 • หมวดค่าเช่า
 • หมวดทั่วไป 
 • หมวดค่าธรรมเนียม
 • ค่าส่วย
20180929
ขอบคุณรูปภาพจาก google

การรวมตัวเป็นกรมเดียวกัน ของ กรมสรรพากร

ในเมื่อปีพุทธศักราช 2458 รัชกาลที่ 7 พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการทรงพระราชดำหริว่า   ทางกรมสรรพกร ได้มีหน้าที่ให้ไปตรวจและแจ้งเตือนทางพนักงานผู้ที่ดูแลในท้องถิ่นแต่ละพื้นที่นั้นๆให้มีการตรวจเก็บภาษี อากรต่างๆ ให้มีการทำบัญชีพร้อมรวบรวมปัจจัยผลประโยชน์ต่อแผ่นดิน จะรวบรวมให้อยู่ในกระทรวงเสนาบดี ที่มีหน้าที่ปกครอง  อาจยังไม่เหมาะสมกับทางการ ควรจะขึ้นอยู่กับกระทรวงการพระคลังมหาสมบัติอันเสนาบดีมีตำแหน่งหน้าที่ ดำริและควบคุมเงินทั้งหมดอยู่เองแล้ว เพื่อให้ได้ตรวจสอบและจัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุดดังนั้นได้มีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ยกกรมสรรพกร เพราะแต่เดิมจะขึ้นอยู่ในกระทรวงนครบาล ส่วนซึ่งเดิมแล้ว กรมสรรพากร อยู่ในมหาดไทยจะมาขึ้นอยู่ในบังคับบัญชากระทรวงพระคลัง และจัดให้อยู่ที่เดียวกันรวมกันจึงเรียกว่ากรมสรรพากร เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กันยายน พุทธศักราช 2458

ยุทธศาสตร์กรมสรรพากร

ยุทธศาสที่ 1 รักษาความมั่นคง และเสถียรภาพของรายได้ภาษีให้ยาวนาน

ยุทธศาสที่ 2 มีการพัฒนาระบบการบริหารงานและบริการเพื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสที่ 3 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสภาพแวดล้อมการทำงานภายในองค์กร

สรรพากรสำหรับ ไอทีข้ามชาติ

มีชื่อเรียกว่า VES หรือที่คุ้นเคยกันที่เรารู้จักกันดีที่เราใช้บริการซื้อของในห้างสรรพสินค้า หรือตามร้านอาหารต่างๆ คือ VET  เป็นการควบคุมระบบของสรรพากรได้มีการจัดทำขึ้นมาเพื่อให้อำนวยยความสะดวกสำหรัรบธุรกิจไอที ของต่างชาติที่ใช้บริการ e-Service จากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ทำมาเพื่อจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงทำให้มีความสามารถ มีการทำธุรกรรมภาษี ผ่านทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมดทั้งมวล ตั้งแต่เริ่มอรกคือการจดทะเบีย การยื่นชำระภาษี  รวมทั้งการจัดการเอกสารการรับและส่งเอกสารให้มีความสะดวกสบายในการดำเนินการของธุรกิจ สำหรับไอทีข้ามชาติ

og the revenue department
ขอบคุณรูปภาพจาก google

การบังคับใช้กฎหมาย มีอะไรบ้าง มีคำอธิบายดังนี้

 • ทางกฎหมายสามารถตรวจสอบกลไก โดยการเรียกมาสอบสวนด้วยการเชิญมาพบสำหรับผู้ที่เปิดธุรกิจจโดยพูดคุยกับผู้ประกอบการเพื่อตรวจสอบวามถูกต้องและประเมินการเรียกเก็บภาษี
 • การตรวจสอบจากพยาน คือ ออกหมายเรียกผู้คนที่มีการเกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆ ที่มีการเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับการทำบัญชี  อย่างเช่น สถาบันการทำบัญชี เพื่ออาจจะมีการขอข้อมูลเกี่ยวกับการเดินบัญชี รายรับรายจ่าย ที่ทำผ่านธุรกรรมผ่านสถาบันการเงิน เพื่อนนำมาตรวจสอบและประเมินการเรียกเก็บภาษีได้
 • มีการตรวจสอบรายชื่อสำหรับผู้ที่ประกอบการจึงมีข้อบังคับที่ต้องมีการแสดงรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับหารจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทางสรรพากรจะมีเว็บไซต์ไว้ให้กรอกข้อมูล คือเว็บไซต์ www.rd.go.th ที่ให้ผู้ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บริการที่อยู่ต่างประเทศสามารถที่จะตรวจสอบได้ ซึ่งมันเป็นวิธีที่ทั่วประเทศใช้เพื่อตรวจสอบกัน ซึ่งจะมีการก่อให้เกิดบทลงโทษทางสังคม สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจและผู้ประกอบที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ทางสรรพากรมีการจัดทำขึ้นมา เพื่อให้เป็นระบบ ระเบียบตามกฎเกนฑ์ที่ตั้งขึ้น
ธุรกิจประเภทใดสำหรับไอทีข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง

สำหรับธุรกิจไอทีที่ข้ามชาตืที่เกี่ยวข้อง จะเป็นผู้ที่ให้บริการ อินเทอร์เน็ตดิจิทอล ต่างประเทศที่มีการให้ชาติอื่นใช่บริการ ดาวน์โหลดรับส่งข้อมูล เช่นพวก หนังเพลง เกมส์หรือพวกภาพยนตร์ และรวมไปถึงการสตรีมมิ่ง แอพพลิเคชั่นการจองที่พัก การจองเกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว และสำหรับการใช้สื่อโฆษณาหรือโปรโมท เพื่อให้ได้เราได้รู้จักบริการนั้นๆ และแอพพลิเคชั่นที่เราคุ้นเคยกันดีและใช้บริการกันอย่างยาวนาน เช่น google youtube facebook line tiktok Disney agoda ที่เราเข้าใช้งานกันเป็นประจำ ในชีวิตประจำวัน ทั้งหมดนี้ ทางสรรพากรมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมด  เพื่อเป็นการสร้างระบบพื้นฐานภาษี และได้นำมาพัฒนาประเทศ เพื่อให้ความเป็นอยู่ของประเทศมีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น

#TAG ที่เกี่ยวข้อง
#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
Mirandus เกมแนว Play To Earn สร้างทรัพย์สินดิจิตอลได้สูง

Mirandus เกมของ Play To Earn อุตสาหกรรมเกมในขณะนี้มีควา […]

รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ สรรพากร ที่หลายคนควรรู้

ประวัติการจัดตั้งกรมสรรพากร เมื่อในอดีตพระบาทสมเด็จพระเ […]

9 สุดยอดสมุนไพรช่วยลดน้ำหนัก หุ่นสวย เห็นผลจริง

หลายๆคนที่คิดว่าตัวเองอ้วนขึ้น และเริ่มรู้สึกอึดอัด จะเ […]

บาคาร่า
บาคาร่าออนไลน์
คาสิโน
คาสิโนออนไลน์
918 kiss download 918kiss All NEW MG5 allforbet Baccarat Flash Express IF Intermittent Fasting J&T Express joker123 Kerry Express MG5 Mirandus MMORPG Netflix Omicron Play to Earn PUBG Mobile ROV SCG Express Shopee ประเทศไทย slot Soneva Kiri Steam Deck Twitter Wanaka Farm กรมสรรพากร กระชาย กระชายขาว กล้วย ด่าง กล้วยด่าง การทำเค้กกล้วยหอม การพนันออนไลน์ การออกกำลังกาย การเรียนออนไลน์ ขนมไทย ขนมไทยโบราณ ขนส่งเอกชน คนละครึ่ง คอลเซ็นเตอร์ คาสิโน คาสิโน เว็บตรง คาสิโนออนไลน์ คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี จอยลดา ช้อปปิ้งออนไลน์ ต้นกระชาย ต้นกล้วยด่าง ตรุษจีน ถ้ำนาคา ทดลองเล่นคาสิโน ทดลองเล่นบาคาร่า ทดลองเล่นบาคาร่าฟรี ทดลองเล่นสล็อต ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวไพสพ ทุเรียน ทุเรียนทอด ธุรกิจโลกออนไลน์ น้ำมังคุดสกัด น้ำมังคุดสกัดเย็น บริษัทขนส่ง บาคร่าออนไลน์ บาคาร่า บาคาร่า 888 บาคาร่า ออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์ บึงกาฬ ประโยชน์ของอะโวคาโด ป๊อกเด้ง ผลไม้ ผู้ป่วยซึมเศร้า ภาวะเงินเฟ้อ ยูเครน รถยนต์ EV รถยนต์ทั่วไป รถยนต์ไฟฟ้า ระบบออนไลน์ รัสเซีย ราศี ราศีกรกฎ ราศีกันย์ ราศีกุมภ์ ราศีตุล ราศีธนู ราศีพฤษภ ราศีพิจิก ราศีสิงห์ ลดน้ำหนัก ลัคนาราศี วัคซีนชนิด mRNA วัคซีนชนิด mRNA vaccine วันตรุษจีน วันวาเลนไทน์ วาเลนไทน์ วิธีเล่น บา คา ร่า วิธีเล่น บาคาร่า สกุลเงินดิจิทัล สมัคร บาคาร่า สมัคร บาคาร่า ออนไลน์ สมัครบาคาร่า สมุนไพร สมุนไพรกระชาย สมุนไพรลดน้ำหนัก สรรพากร สล็อต สล็อต 888 สล็อต pg สล็อตทดลองเล่น สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์ มือ ถือ สล็อตแตกง่าย สายพันธุ์เดลตา สายพันธุ์โอไมครอน สูครบาคาร่า สูตรบาคาร่า หมอพร้อม หินมงคล อบรมใบขับขี่ออนไลน์ อะโวคาโด อาชีพเกษตรกร อาหาร อาหารคลีน อิเล็กทรอนิกส์ เกม เกม MIR4 เกม คา สิ โน เกมคาสิโนออนไลน์ เกมบาคาร่า เกมส์ บา คา ร่า เกมส์สล็อตฟรี เกมไพ่ เกษตร เกษตรกร เกษตรกรรรม เกาะกูด เกาะสิมิลัน เขาค้อ เค้กกล้วยหอม เครื่องสำอางค์ เงินเฟ้อ เป๋าตัง เมนู อาหารคลีน เราเที่ยวด้วยกัน เล่นบาคาร่า เว็บ คา สิ โน เว็บบาคาร่า เว็บพนันบาคาร่า เศรษฐกิจพอเพียง เสริมดวงชะตา เหรียญสกุลเงิน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แอปพลิเคชันNetflix โครงการคนละครึ่ง โรค โรคซึมเศร้า โรคหูดับ โรคเครียด โอไมครอน ใบอนุญาตขับขี่ ไม้ประดับ ไม้มงคล
logo allforbet
เกี่ยวกับเรา
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
line
Line ID : @Allforbet
fb
Page : @Allforbet
tweet
@Allforbet
sticky
sticky dumoveie allforbetsticky duball allforbet
Copyright © 2021 Supported by