Slide slide afb new no logo min scr image branner min sildemobile new4 min5 all image spinix888 luca image branner min logoafb min ps image branner min joker image branner min pg image branner min lava image branner min xo image branner min
line minline mbmin
ประกาศ
โปรดระวังไลน์ปลอมที่กำลังระบาดอย่างหนัก ใช้ลิ้งค์ในระบบเท่านั้นค่ะ
แรก minทดลอง mindownload minบทความ minติดต่อเรา minimagemenu article min002imagemenu review min001
ติดต่อเรา minimagemenu article min002imagemenu review min001

สายมูสามารถไปกราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณได้ที่ไหนบ้าง

ท้าวเวสสุวรรณ คือใครแล้วท่านมีหน้าที่อะไร

ท้าวเวสสุวรรณ ท่านมีรูปเป็นยักษ์ แต่ท่านไม่ใช่ยักษ์ธรรมดา แต่เป็นเทพแห่งยักษ์ทั้งปวง เป็นผู้นำของเหล่ายักษ์หรือจะเรียกว่าเป็นกษัตย์ของยักษ์ ท่านมีบริวารเป็นยักษ์และเทวดาชั่นล่างนับไม่ได้อีกมากเพราะท่านเป็นเทพที่อยู่เหนือยักษ์และเทพบางพระองค์ ตามที่มีบันทึกไว้ตามพระพุทธศาสนาพระเวสสุวรรณทางมีอีกพระนามว่า ท้าวไพสพ คือยศอธิบดีแห่งเหล่าอสูร เป็นเจ้าของปีศาจและสิ่งชั่วร้าย มีอสูรกาย รากษส ปีศาจ เหล่าภูตทั้งหลายเป็นบริวาร อณาเขตของอำนาจของท้าวเวสสุวรรณบนสวรรค์ชั้นจุรมหาชิกา กว้างใหญ่นานับ ปกป้องและเป็นผู้ดูแลกฎเกณฑ์ของเหล่าเทพ อสูรที่อยู่บนชั้นฟ้านั้น ท้าวเวสสุวรรณเป็นยักษ์เทพที่มีพลังมหาศาล มีพลังอิทธิฤทธิ์มากที่สุดในชั้นฟ้าจตึมหาชิกา ไม่มีภูตผีตนใด ต่อกรได้ ปีศาจ ยักษ์ษาจึงเกรงกลัวและให้เกียรติพระองค์มากที่สุด และยังเป็นเจ้าเทพชั้นนำของเหล่าเทพที่ปกป้องแต่ละทิศของโลกบาล  และท่านก็เป็น1ใน4ของเจ้าผู้แลโลกบาลทั้ง4ทิศ ท้าวเวสสุวรรณเป็นเจ้าดูแลทิศเหนือ ของโลกบาล 

โลกทิศตะวันออกคือ พระอินทร์

โลกทิศใต้ พระยม 

โลกทิศตะวันตก พระวรุณ 

ซึ่งทั้ง4พระองค์เทพมีหน้าที่ ดูแลมนุษย์และโลกแต่ละทิศ โดยมีท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพเหนือทั้ง3พระองค์หรือเรียกว่าท่านเป็นผู้นำเทพในการดูแลโลกบาล เหล่าเทพทั้ง4พระองค์สถิตอยู่บนสวรรค์ในช้นจตุมหาชิกา 

ถ้ากล่าวถึง,พลานุภาพอัน ของท้าวเวสสุวรรณ คงเหลือคณนานับ เพียงยืนอยู่ห่างสตูร1ก้าว โดยที่ท้าวเวสสุวรรณไม่ได้ทำสิ่งใดเลย เพียงยืนมองเฉย สิ่งชั่วร้ายนั้นก็พังทลายและสูญสิ้นเพราะบารมีอำนาจของพระองค์ หากสตูนั้นคิดร้ายต่อพระองค์และสิ่งที่พระองค์ปกปักรักษาอยู่

ศาตราคู่กายท้าวเวสสุวรรณ

คือกระบองเทพ มรกต  1ใน 5 อาวุธทวยเทพ มีอิทธิฤทธิ์มากที่สุดในสามโลกภพ

78d14b4d 5677 4812 809a a97f258aaeaf
ขอบคุณรูปภาพจาก google

ศาตราเทพ ทั้ง5มีดังนี้ 

1. ไม้เท้าประจำกาย (กระบองเทพมรกต) องค์ ท้าวเวสสุวรรณ ถือไว้อยู่คู่กายพระองค์ตลอดเวลา ท่าของพระองค์สูงส่งสง่ามีระเบียบมากในการยืน ปกป้องโลกบาลทิสเหนือ เป็นท่ายืนตรง ถือศาตราเทพกระบองไว้ที่กลางพระอุระ ปลายศาตราเทพชี้ลงพื้น ศาตราเทพกระบองนี้แค่เพียงฟาดลงพื้นดินเบาๆแผ่นดินก็แตกแหวกออกเป็นสองฝั่ง อนุภาพทำร้ายล้างสูง ทำให้เหล้าภูต ผี ปีศาจทั้งหลายกราบไหว้และเกรงกลัวพระองค์ หากชั่วช้ามากแล้วโดนทำโทษตามกฏสวรรค์ด้วยพระองค์ท้าวเวสสุวรรณ ร่างนั้นจะแตกดับ ไม่อาจเวียนว่ายตายเกิดได้อีก เป็นการลงโทษสูงสุดของชั้นฟ้า แต่พระองค์ก็มีความยุติธรรมที่สุด ยึดด้วยเหตุผล ในการปกครองสวรรค์ชั้นฟ้ามหาชิกา ท่าทางของการถือพระศาตราถือท่าที่ค่อยห้ามปรามทวยเทพและเหล่าบริวารว่าอย่าทำผิด 

2.วชิราวุธ เทพอาวุธ ประจำกาย ของพระอินทร์ เป็นศาตราที่ทรงอนุภาพ พระองค์อินทร์ใช้ปกปรองสวรรค์และปกป้องโลกไม่ให้มารและภูตผีปีศาจคิดร้าย ก่อกรรมทำชั่ว ในโลกมนุษย์และก่อกวนสวรรค์ เป็นศาตราประจำองค์อีก1ศาตรา จาก5ที่พระองค์มีในพระหัตถ์

3.. ผ้าสีแดง ของอาฬาวะกะยักษ์ ที่เคยพ่ายแพ้ ให้แก่บารมี ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ตามที่โบราณกล่าวว่าถ้าผ้าผืนนี้ตกลงบนพื้นพิภพ แห่งใดก็ตาม พื้นนั้นจะไหม้เป็นจุณ ไม่อาจมีสิ่งมีชีวิตเกิดและอยู่ได้ตลอดกาล 

4. นัยเนตร พญายมราช ที่ทรงเพ่งพระเนตร แล้วภูตผีทั้งหลายจะมอดไหม้ กลายเป็นผง

5.กงจักรเทพ ศาตราเทพขององค์พระนารายณ์ ลัทธิพราหมณ์ ถือกงจักรสุทรรศน์นี้ปราบได้บนทั้งสวรรค์ ภพอสูร และใต้บาดาลอันลึก มีอิทธิฤทธิ์มากมายเหลือคณานับ ศาตาเทพนี้จะอยู่ข้างกายพระองค์ตลอดเวลาบนพระหัตถ์ ตัดขาดได้ทุกสิ่งบนโลก 

ท้าวเวสสุวรรณเคยสัญญากับองค์พระพุทธเจ้า

นานมาแล้วเป็น100,000ปี ครั้งนึงท่านท้าวเวสสุวรรณเคยเข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมด้วยเหล่าเทวดา และเหล่าบริวารบนสวรรค์ชั้นจตุมหาชิกาและท่านท้าวเวสสุวรรณ์ได้ให้คำสัตย์ต่อพระพุทธเจ้าว่า พระองค์จะดูแลปกป้ององค์พระพุทธเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง และยังมีคำสัตย์กล่าวว่าจะไม่ให้ยักษ์ และบริวารอื่นๆ ไปรังควานก่อกวนการปฏบัติธรรมของพระองค์ ทางพระพุทธศาสนายังเรียกนามของท่านท้าวเวสสุวรรณว่า ท้าวกุเวร อีกพระนาม พระองค์จึงมี3พระนามให้เรียกขาน

1.ท้าวเวสสุวรรณ

2.ท้าวไพสพ

3.ท้าวกุเวร

ท้าวเวสสุวรรณเป็นผู้ปกปักดูแลความเรียบร้อยบนสวรรค์ด้วยความเข้มงวด ทำให้สวรรค์ชั้นฟ้าสงบสุขด้วยความยุติธรรม ทำให้คนโบราณ ได้นำเอาพระองค์มาเป็นสัญลักษณ์ ของความเที่ยงธรรมของ อัยการ ใช้สัญลักษณ์เป็นท่านท้าวเวสสุวรรณมาตั้งแต่ตั้งกรม อัยการแต่ยังไม่แน่ชัดว่าใช้มานานเท่าไหร่แล้วสำหรับสัญญาลักษณ์ของกรมอัยการ

การบูชากราบไหว้ 

บูชามีหลากหลายสิ่ง เป็นเครื่องรางของขลัง รูปภาพ หรือการไปสักการะที่องค์เทพจำลองการบูชาด้วยรูปภาพ ผ้ายันต์ และพิมพ์องค์เป็นเหรียญได้รับความนิยมจากประชาชนตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน

มีความเชื่อกันว่าถ้าบ้านไหนมีเด็กเกิดใหม่ ให้มีผ้ายันต์รูปท้าวเวสสุวรรณติดไว้ในบ้านหรือหัวเตียงเด็กจะให้สิ่งอัปมงคงชั่วร้ายไม่กล้ามารังควานหรือทำให้เด็กร้องไห้ ปกป้องคุ้มครองผู้ที่บูชา จากสิ่งที่มองเห็น และสิ่งที่ตามองไม่เห็นได้

ผู้ใดบูชาของขลัง เกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณ  เชื่อกันว่า จะทำให้คนผู้นั้นและครอบครัว มีแต่เรื่องดีๆ มีโชคด้านโชคลาภ ร่ำรวยเงินทองทำมาค้าขายดี  มีกินมีใช้ไม่ขาดมือ ป้องกันตนจากสิ่งชั่วรา้ย ภูต ผี ปีศาจ และของดำทั้งหลาย จะทำให้คนในครอบครัวอยู่เย็นเป็นสูงในบ้านไม่ร้อน  สิ่งชั่วร้ายไม่กล้าเข้าบ้าน ช่วยกันทนต์ดำคุณไสย์ คนจึงนิยมบูชากันมากเพราะท้าวเวสสุวรรณมีอำนาจบารมีพระองค์ดูแลคุ้มครองคนที่บูช้ากราบไหว้พระองค์เป็นดั่งลูกหลานของท่าน จึงมีคนเรียดท่านว่าปู่ ปู่เวสสุวรรณ เรพาะท่านรักและปกปักจริงๆ

และยังเหมาะกับคนที่ต้องการความเจริญก้าวหน้า การงานหน้าที่ ให้ลองมาบูชาท้าวเวสสุวรรณหรือลองกราบไหว้ท่าน แล้วจะได้สมความปรารถนาทุกประการ

97088870 bd25 45ca b238 e7bf163f2a11
ขอบคุณรูปภาพจาก google

กราบไหวท่านได้ที่ไหนบ้าง ที่อยู่ในกทมและใกล้มากที่สุด

1.วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม 

2. วัดพรหมรังษีแสมดำ กรุงเทพมหานคร

3.วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร

4. วัดศรีษะทอง นครปฐม

5. วัดไร่ขิงพระอารามหลวง นครปฐม

6.  วัดหงษ์ทอง วิหารกลางน้ำ ฉะเชิงเทรา

7.วัดโพธิ์ใหญ่ อายุมากถึง100 ปี ฉะเชิงเทรา

8. วัดลาดบัวขาว ราชบุรี

อยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปกันได้เลย เพื่อความเป็นมงคลต่อตนเองและครอบครัว

เหมาะสำหรับคนปีชง เพราะปีชงเป็นปีที่สิ่งชั่วร้ายจะมาก่อกวนรังควาน บูชาและสักการะองค์ท้าวเวสสุวรรณจะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป

#ปีชงปี2565 คือช่วงอายุ 26-27ปี 

คาถาสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปสักการะท่าน

ตั้งนะโม3จบ

"สักกัสสะวชิราวุทธัง เวสสุวันนะสะคะธาวุทธัง 

อาฬาวะกะสะธุสาวุทธัง ยะมะสะนัยนาวุทธัง

 นารายยะสะจักกะราวุทธัง ปัญจอาวุทธานัง 

เอเตสังอานุภาเวนะ ปัญจะอาวุธธานังภัคคะภัคขา 

วิจุณนัง วิจุณาโลมังมาเมนะ 

พุทธะสันติ คัจฉะอะมุมหิ  โอกาเสติฐาหิ

นี้คือหนึ่งบทที่ใช้บูชากระบองเทพ ของท้าวเวสสุวรรณ

บทความโดย Allforbet.com

#TAG ที่เกี่ยวข้อง
#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
บาคาร่า
บาคาร่าออนไลน์
คาสิโน
คาสิโนออนไลน์
918 kiss download 918kiss All NEW MG5 allforbet Baccarat Flash Express IF Intermittent Fasting J&T Express joker123 Kerry Express MG5 Mirandus MMORPG Netflix Omicron Play to Earn PUBG Mobile ROV SCG Express Shopee ประเทศไทย slot Soneva Kiri Steam Deck Twitter Wanaka Farm กรมสรรพากร กระชาย กระชายขาว กล้วย ด่าง กล้วยด่าง การทำเค้กกล้วยหอม การพนันออนไลน์ การออกกำลังกาย การเรียนออนไลน์ ขนมไทย ขนมไทยโบราณ ขนส่งเอกชน คนละครึ่ง คอลเซ็นเตอร์ คาสิโน คาสิโน เว็บตรง คาสิโนออนไลน์ คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี จอยลดา ช้อปปิ้งออนไลน์ ต้นกระชาย ต้นกล้วยด่าง ตรุษจีน ถ้ำนาคา ทดลองเล่นคาสิโน ทดลองเล่นบาคาร่า ทดลองเล่นบาคาร่าฟรี ทดลองเล่นสล็อต ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวไพสพ ทุเรียน ทุเรียนทอด ธุรกิจโลกออนไลน์ น้ำมังคุดสกัด น้ำมังคุดสกัดเย็น บริษัทขนส่ง บาคร่าออนไลน์ บาคาร่า บาคาร่า 888 บาคาร่า ออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์ บึงกาฬ ประโยชน์ของอะโวคาโด ป๊อกเด้ง ผลไม้ ผู้ป่วยซึมเศร้า ภาวะเงินเฟ้อ ยูเครน รถยนต์ EV รถยนต์ทั่วไป รถยนต์ไฟฟ้า ระบบออนไลน์ รัสเซีย ราศี ราศีกรกฎ ราศีกันย์ ราศีกุมภ์ ราศีตุล ราศีธนู ราศีพฤษภ ราศีพิจิก ราศีสิงห์ ลดน้ำหนัก ลัคนาราศี วัคซีนชนิด mRNA วัคซีนชนิด mRNA vaccine วันตรุษจีน วันวาเลนไทน์ วาเลนไทน์ วิธีเล่น บา คา ร่า วิธีเล่น บาคาร่า สกุลเงินดิจิทัล สมัคร บาคาร่า สมัคร บาคาร่า ออนไลน์ สมัครบาคาร่า สมุนไพร สมุนไพรกระชาย สมุนไพรลดน้ำหนัก สรรพากร สล็อต สล็อต 888 สล็อต pg สล็อตทดลองเล่น สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์ มือ ถือ สล็อตแตกง่าย สายพันธุ์เดลตา สายพันธุ์โอไมครอน สูครบาคาร่า สูตรบาคาร่า หมอพร้อม หินมงคล อบรมใบขับขี่ออนไลน์ อะโวคาโด อาชีพเกษตรกร อาหาร อาหารคลีน อิเล็กทรอนิกส์ เกม เกม MIR4 เกม คา สิ โน เกมคาสิโนออนไลน์ เกมบาคาร่า เกมส์ บา คา ร่า เกมส์สล็อตฟรี เกมไพ่ เกษตร เกษตรกร เกษตรกรรรม เกาะกูด เกาะสิมิลัน เขาค้อ เค้กกล้วยหอม เครื่องสำอางค์ เงินเฟ้อ เป๋าตัง เมนู อาหารคลีน เราเที่ยวด้วยกัน เล่นบาคาร่า เว็บ คา สิ โน เว็บบาคาร่า เว็บพนันบาคาร่า เศรษฐกิจพอเพียง เสริมดวงชะตา เหรียญสกุลเงิน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แอปพลิเคชันNetflix โครงการคนละครึ่ง โรค โรคซึมเศร้า โรคหูดับ โรคเครียด โอไมครอน ใบอนุญาตขับขี่ ไม้ประดับ ไม้มงคล
logo allforbet
เกี่ยวกับเรา
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
line
Line ID : @Allforbet
fb
Page : @Allforbet
tweet
@Allforbet
sticky
sticky dumoveie allforbetsticky duball allforbet
Copyright © 2021 Supported by