Slide slide afb new no logo min scr image branner min sildemobile new4 min5 all image spinix888 luca image branner min logoafb min ps image branner min joker image branner min pg image branner min lava image branner min xo image branner min
line minline mbmin
ประกาศ
โปรดระวังไลน์ปลอมที่กำลังระบาดอย่างหนัก ใช้ลิ้งค์ในระบบเท่านั้นค่ะ
แรก minทดลอง mindownload minบทความ minติดต่อเรา minimagemenu article min002imagemenu review min001
ติดต่อเรา minimagemenu article min002imagemenu review min001

3 อาชีพหลักเกษตรกรอยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนาน

อาชีพเกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ประเทศไทยมีเกษตรกรรมเป็นรากฐานที่สำคัญ คนไทยนิยมทำเกษตรมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันด้วยสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้ประเทศไทยเหมาะสมที่จะทำการเพาะปลูกต่างๆ เกษตรกร ถือเป็นอาชีพที่สร้างรายได้หลักของประเทศ  เกษตรกรรมการเพาะปลูกนั้นจะเน้นการปลูกพืช และเพาะเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อผลิตอาหาร อาชีพเกษตรถือเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่คนไทยมายาวนานเกษตรกรจำนวนมากจึงยึดถือเป็นอาชีพ  อีกทั้งพืชยังเป็นสิ่งสำคัญในการหล่อเลี้ยงประชาชนคนไทยพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง ผลิตผลทางการเกษตรเป็นสินค้าส่งออกหลักที่ทำรายได้ให้กับประเทศมากมาย อาชีพเกษตรกรรมเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต แต่ละภูมิภาคก็มีการเกษตรกรรมที่แตกต่างกัน

444717
ขอบคุณรูปภาพจาก google

พืชเศรษฐกิจ

พืชเศรษฐกิจกลายเป็นปัจจัยหลักในค้าขายส่งออกสินค้าของประเทศไทยและยังเป็นแหล่งการค้าที่คอยสร้างรายได้ให้กับชาวเกษตรกรมายาวนาน มีการนำพืชหลายชนิดที่รับมาจากเกษตรกรเพื่อนำมาแปรรูปส่งออกไปยังต่างประเทศ พืชเศรษฐกิจมีอยู่ 3 ประเภทหลักๆคือ

1 พืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวสาลี ฝ้าย มันสำปะหลัง ชา กาแฟ และข้าวโพด

2 พืชสวน เช่น กลุ่มพืชผลไม้ พืชผล และกลุ่มไม้ดอกต่างๆ

3) ไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้ยางพารา ไม้รัง ไม้ไผ่ ไม้ยูคาลิบตัสที่ถูกนำไปแปรรูปต่าง

เกษตรกรรมนั้นมีอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ แต่ละภูมิก็จทำการเกษตรที่แตกต่างกัน ทั้งภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือและภาคใต้

เกษตรกรรมภาคเหนือ

ภาคเหนือเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคของประเทศไทย อาณาจักรล้านนนาเป็นวัฒนธรรม และความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมที่คนภาคเหนือส่วนใหญ่สืบทอดกันมายาวนาน พื้นที่อาศัยส่วนใหญ่ของอาณาจักล้านนานั้นเป็นหุบเขา มีพื้นที่ราบน้อยชาวล้านนนาส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกร พื้นที่ค้าขายหลักของชาวล้านนนาคือ กาดมั่ว หรือตลาดที่ถือเป็นแหล่งรวมของซื้อของขาย แหล่งรวมของกินพื้นบ้านของทางภาคเหนือ กาดมั่ว เป็นภาษาพื้นบ้านของชาวล้านนา ส่วนใหญ่คนภาคเหนือจะประกอบอาชีพเกษตรกร ทำไร่ ทำนาปลูกข้าวเหนียว วัฒนธรรมการทำนาส่วนใหญ่จะเป็นนาดำ พันธุ์ข้าวที่มีชื่อเสียงของภาคเหนือ คือข้าวสันป่าตอง การเพาะปลูกพืชต่างๆของภาคเหนือมีมากมายหลากหลาย เช่น การปลูกหอม ปลูกกระเทียม ปลูกสตรอเบอร์รี่และปลูกต้นชา สถานที่ท่องเที่ยวไร่ชาที่เชียงรายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดฮิตที่ใครไปเที่ยวภาคเหนือต้องได้ไป

946437ce4b18732c6290e329d5647ac1
ขอบคุณรูปภาพจาก google

เกษตรกรรมภาคอีสาน

เกษตรกรรมในแต่ละภูมิภาคจะมีความแตกต่างกันในส่วนของภาคอีสานนั้นเป็นการทำเกษตรกรรมแบบยังชีพ เกษตรกรส่วนมากจะทำการเกษตรเพื่อนำมาบริโภคใรครัวเรือน เช่น การดำนาปลูกข้าว  ซึ่งการทำนาของคนภาคอีสานจะนิยมทำเกษตรแบบวิธีดั้งเดิมโดยการใช้แรงงานคนและสัตว์  ภูมิภาคของภาคอีสานนั้นจะเหมาะกับการปลูกข้าวที่รายล้อมไปด้วยลุ่มแม่น้ำ และมีทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นป่าดงดิบ ลักษณะภูมิภาคของภาคอีสานนั้นจะเป็นพื้นที่ราบสูง เกษตรกรภาคอีสานทำการเพาะปลูกมากที่สุดแต่เป็นการเพาะปลูกที่ผลกำไรน้อย เนื่องจากสภาพดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นปัญหากดินเค็ม ขาดความอุดมสมบูรณ์ และเป็นดินที่ปนดินทรายจึงทำให้ดินไม่อุ้มน้ำ การเพาะปลูกที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของภาคอีสานคือการเลี้ยงไหม ชาวอีสานมีการทอผ้าไหมเป็นกิจกรรมยามว่างหลังฤดูการทำนาและการทอผ้าถือเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน การย้อมผ้า การทอผ้าที่ทอด้วยมือ ใช้ตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่มห่มแบบคนสมัยก่อน การทอผ้านั้นเป็นวัฒนธรรมที่คนอีสานใช้ในโอกาสพิเศษ  เช่น การทำบุญตามประเพณีต่างๆ

เกษตรกรรมภาคกลาง

เกษตรกรเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย ในส่วนของเกษตรกรรมในภาคกลางนั้นจะเป็นการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสาน โดยจะเน้นการปลูกพืชและเลี้ยงปศุสัตว์เป็นหลัก ที่ภาคกลางจะเน้นการปลูกข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อยและผลไม้หลากหลายชนิด จะประกอบอาชีพการเกษตรการเพาะปลูกพืชเป็นหลักจึงทำให้ภาคกลางเป็นแหล่งทำการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมง โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวทั้งนาข้าวและนาปังประเทศไทยมีการทำเกษตรกรรมเป็นแรงขับเคลื่นเศรษฐกิจและเกษตรกรยังถือเป็นอาชีพที่มีความอิสระในตนเอง เป็นนายตัวเอง ได้อยู่กับธรรมชาติ พอมีพอกิน ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

เกษตรกรรมภาคใต้

เกษตรกรรมในภาคใต้นั้นเกษตรกรส่วนมากจะเน้นการทำนา ทำไร่ จับสัตว์น้ำและประมงชายฝั่งทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็เป็นอีกหนึ่งผลผลิตที่ชายฝั่งภาคใต้นิยมเพาะเลี้ยงกันพื้นที่ของประเทศไทยมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ให้เกษตรกรชายฝั่งทะเลได้เลี้ยงชีพการทำประมงจึงกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มเกษตรกรที่ติดชายฝั่งทะเล มีทั้งการประมงแบบปศุสัตว์ที่จับสัตว์จากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ หรือปศุสัตว์ที่เน้นการเลี้ยงดูเป็นหลัก ทั้งออกไปจับนอกชายฝั่ง หรือจับบริเวณชายฝั่ง มีสัตว์ทะเลหลากหลาย ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา ที่ถือเป็นอาหารจานโปรดของคนไทยและต่างชาติ ไม่ว่าใครที่ได้ลิ้มลองอาหารทะเลกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดต่างก็ลงความคิดเห็นเดียวกันว่าอร่อยสุดๆแต่เดิมภาคใต้มีวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เรียบง่าย ผลผลิตทางเกษตรที่สำคัญของภาคใต้ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมันธรรมชาติ ที่สามารถสร้างความสุขให้ใครหลายๆคนได้

ขอบคุณบทความคุณภาพจาก คาสิโน Allforbet

#TAG ที่เกี่ยวข้อง
#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
บาคาร่า
บาคาร่าออนไลน์
คาสิโน
คาสิโนออนไลน์
918 kiss download 918kiss All NEW MG5 allforbet Baccarat Flash Express IF Intermittent Fasting J&T Express joker123 Kerry Express MG5 Mirandus MMORPG Netflix Omicron Play to Earn PUBG Mobile ROV SCG Express Shopee ประเทศไทย slot Soneva Kiri Steam Deck Twitter Wanaka Farm กรมสรรพากร กระชาย กระชายขาว กล้วย ด่าง กล้วยด่าง การทำเค้กกล้วยหอม การพนันออนไลน์ การออกกำลังกาย การเรียนออนไลน์ ขนมไทย ขนมไทยโบราณ ขนส่งเอกชน คนละครึ่ง คอลเซ็นเตอร์ คาสิโน คาสิโน เว็บตรง คาสิโนออนไลน์ คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี จอยลดา ช้อปปิ้งออนไลน์ ต้นกระชาย ต้นกล้วยด่าง ตรุษจีน ถ้ำนาคา ทดลองเล่นคาสิโน ทดลองเล่นบาคาร่า ทดลองเล่นบาคาร่าฟรี ทดลองเล่นสล็อต ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวไพสพ ทุเรียน ทุเรียนทอด ธุรกิจโลกออนไลน์ น้ำมังคุดสกัด น้ำมังคุดสกัดเย็น บริษัทขนส่ง บาคร่าออนไลน์ บาคาร่า บาคาร่า 888 บาคาร่า ออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์ บึงกาฬ ประโยชน์ของอะโวคาโด ป๊อกเด้ง ผลไม้ ผู้ป่วยซึมเศร้า ภาวะเงินเฟ้อ ยูเครน รถยนต์ EV รถยนต์ทั่วไป รถยนต์ไฟฟ้า ระบบออนไลน์ รัสเซีย ราศี ราศีกรกฎ ราศีกันย์ ราศีกุมภ์ ราศีตุล ราศีธนู ราศีพฤษภ ราศีพิจิก ราศีสิงห์ ลดน้ำหนัก ลัคนาราศี วัคซีนชนิด mRNA วัคซีนชนิด mRNA vaccine วันตรุษจีน วันวาเลนไทน์ วาเลนไทน์ วิธีเล่น บา คา ร่า วิธีเล่น บาคาร่า สกุลเงินดิจิทัล สมัคร บาคาร่า สมัคร บาคาร่า ออนไลน์ สมัครบาคาร่า สมุนไพร สมุนไพรกระชาย สมุนไพรลดน้ำหนัก สรรพากร สล็อต สล็อต 888 สล็อต pg สล็อตทดลองเล่น สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์ มือ ถือ สล็อตแตกง่าย สายพันธุ์เดลตา สายพันธุ์โอไมครอน สูครบาคาร่า สูตรบาคาร่า หมอพร้อม หินมงคล อบรมใบขับขี่ออนไลน์ อะโวคาโด อาชีพเกษตรกร อาหาร อาหารคลีน อิเล็กทรอนิกส์ เกม เกม MIR4 เกม คา สิ โน เกมคาสิโนออนไลน์ เกมบาคาร่า เกมส์ บา คา ร่า เกมส์สล็อตฟรี เกมไพ่ เกษตร เกษตรกร เกษตรกรรรม เกาะกูด เกาะสิมิลัน เขาค้อ เค้กกล้วยหอม เครื่องสำอางค์ เงินเฟ้อ เป๋าตัง เมนู อาหารคลีน เราเที่ยวด้วยกัน เล่นบาคาร่า เว็บ คา สิ โน เว็บบาคาร่า เว็บพนันบาคาร่า เศรษฐกิจพอเพียง เสริมดวงชะตา เหรียญสกุลเงิน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แอปพลิเคชันNetflix โครงการคนละครึ่ง โรค โรคซึมเศร้า โรคหูดับ โรคเครียด โอไมครอน ใบอนุญาตขับขี่ ไม้ประดับ ไม้มงคล
logo allforbet
เกี่ยวกับเรา
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
line
Line ID : @Allforbet
fb
Page : @Allforbet
tweet
@Allforbet
sticky
sticky dumoveie allforbetsticky duball allforbet
Copyright © 2021 Supported by