Slide slide afb new no logo min scr image branner min sildemobile new4 min5 all image spinix888 luca image branner min logoafb min ps image branner min joker image branner min pg image branner min lava image branner min xo image branner min
line minline mbmin
ประกาศ
โปรดระวังไลน์ปลอมที่กำลังระบาดอย่างหนัก ใช้ลิ้งค์ในระบบเท่านั้นค่ะ
แรก minทดลอง mindownload minบทความ minติดต่อเรา minimagemenu article min002imagemenu review min001
ติดต่อเรา minimagemenu article min002imagemenu review min001

โครงการเราเที่ยวด้วยกันสำหรับประชาชน

สำหรับสถานการณ์ที่ประชาชนแทบทั่วทุกมุมโลกที่ได้ประสบปัญหาอยู่ในตอนนี้ นั่นคือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายแระเทศพบเจอวิกฤตที่ทำให้ได้รับผลกระทบในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร รวมถึงการทท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้ ทำให้ประชาชนที่เปิดกิจการ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม ได้รับผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้ที่ลดลง อันเนื่องมาจากสาเหตุที่เกิดขึ้นในตอนนี้ในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิ -19 ทำให้ประชาชนหลายคนได้เล็งเห็นความสำคัญและหวาดกลัวในโรคร้ายนี้ ผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจึงได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นแล้วทางภาครัฐจึงได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่รับผลกระทบและทำให้เศรษฐกิจในประเทศไทยถดถอยมากกว่าเดิม จึงได้มีโครงเพื่อเยียวยาสำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยมีการจัดตั้ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อให้สภาพการท่องเที่ยวคล่อง และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น

 2222
ขอบคุณรูปภาพจาก pinterest

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นโครการที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระตุ้นธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้ฟื้นฟูมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เหล่าผู้ประกอบการได้รับการเยียวยาไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร โรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวทุกภูมิภาคในประเทศไทยช่วยกระตุ้นให้ประชนคนไทยได้เที่ยวในประเทศมากยิ่งขึ้น เราสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com  และสามารถใช้สิทธิ์ในการจองที่พักกับเหล่าผู้ประกอบการได้ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยยกเว้นที่พักในจังหวัดเดียวกันกับทะเบียนบ้าน โครงการนี้ทางรัฐบาลได้คำนึงถึงผลกระทบที่คนไทยหลายคนได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในปัจจุบัน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาผ่ายแอพลิเคชัน เป๋าตัง ไม่มีการจ่ายเงินเงินสดแต่จะมีการส่งคำยืนยันการลงทะเบียนผ่านแอพเป๋าตังเท่านั้น ข้อยกเว้นคือหากเราใช้สิทธิ์ในการจองที่พักผ่านการลงทะเบียนเที่ยวด้วยกันจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนการจองได้ทางโครงการจะมีนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยโครงการจะช่วยจ่ายค่าโรงแรมไม่เกิน 3000 บาทต่อห้องต่อคืน เมื่อจองที่พักแล้วสามารถเลื่อนวันเข้าพักได้และต้อเลือกเข้าพักตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดเท่านั้น

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันโดยจะมีเงื่อนไขการลงทะเบียน คือ เราสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตรงตามข้อกำหนดที่ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้เท่านั้น

1 ผู้ลงทะเบียนต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยและต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น

2 ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียนเข้ารับสิทธิ์ของโครงการ

ประเภทกิจการที่เข้าร่วมโครงการ

ทางโครงการได้มีการกำหนดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการและรายละเอียดการร่วมโครงการของเหล่าผู้ประการ ดังนี้

1 โรงแรม/ที่พัก ที่มีใบอนุญาตประการธุรกิจโรงแรมและโรงแรมที่พักที่ไม่มีใบอนุญาติแต่มีการแต่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

2 ธุรกิจร้านอาหาร

3 สถานที่ท่องเที่ยวตามรายชื่อของ ททท.

4 ร้าน OTOP ที่มีใบอนุญาตประกอบการตามกระทนวงมหาดไทย

5 ร้านสปา / ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ต้องมีใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ

6 รถเช่า / เรือเช่า ต้องมีอนุญาตประกอบกิจการ

ขอบคุณรูปภาพจาก pinterest
รายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

รายละเอียดของโครงการที่รัฐบาลได้กำหนดในการร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้สนใจลงทะเบียนได้ทราบตามข้อกำหนด ประชาชนจะได้รับสิทธิ์เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของบัตรประชาชนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อถึงกำหนดวันของโครงการ หาข้อมูลเพิ่มเติมที่ คาสิโนออนไลน์ ของเราได้ตลอดเวลา

รายละเอียดในการสนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมและที่พัก

- รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ไม่เกิน 3000 บาทต่อห้องต่อคืน

- จำกัดสิทธิ์คนลพไม่เกิน 15 ห้องหรือ 15 คืน เมื่อจองที่พักแล้วไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลือกเข้าพักได้ตามเงินไขที่ทางโครงการกำหนด

สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน

จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด 19รัฐบาลได้คำนึงถึงผลกระทบที่ประชาชนได้รับจึงได้มีการเพิ่มเงินสนับสนุนการท่องเที่ยวและมีการสนับสนุนค่าเดินทาง โดยมีรายละเอียดในการสนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบินดังนี้

- ผู้ที่จะสามารถลงทะเบียนรับเงินสนับสนุนได้จะต้องเป็นผู้ที่ได้จองโรงแรมผ่านโครงการไทยเที่ยวด้วยกันจำนวน 2 สิทธิ์ต่อ 1 ห้องโรงแรมเท่านั้น โดยจะได้รับเงินสนับสนุน 40% ของค่าตั๋วเครื่องบิน หรือไม่เกิน 2,000 บาทต่อผู้โดยสาร

- วันที่เดินทางไปหรือกลับ จะต้องไม่ห่างกับวันที่จองโรงแรมผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน

- สิทธิเพิ่มเติมของราคาตั๋วเครื่องบิน คือ เมื่อเดินทางไป ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย ประชนจะได้รับเงินสนับสนุนตั๋วเครื่องบินในราคาไม่เกิน 3,000 บาทต่อผู้โดยสาร

- ตอนจองตั๋วเครื่อง ท่านต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องเต็มจำนวน และต้องมีการเดินทางไปที่โรงแรงที่ร่วมโรงการจริง

สนับสนุนลดค่าอาหารและค่าที่พัก เมื่อพักสถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดในการสนับสนุนค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

- สนับสนุนคูปองอาหาร / ท่องเที่ยว 600 บาทต่อห้องต่อคืนให้กับประชาชนเมื่อเข้าพักโรงแรมเรียบร้อย

- จะได้รับคูปองอาหาร / ท่องเที่ยว 1 ครั้งต่อวัน หลังเวลา 17:00 น. ของวันที่เช็คอินและคูปองหมดอายุของเวลา 23:59 ของวันที่เช็คเอาท์

- คูปองอาหาร / ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านและสถานที่ที่ได้ร่วมโครงการเท่านั้น โดยผู้ลงทะเบียนจะได้ชำระ 60% และเงินสนับสนุนจากโครงการ 40% โดยจะตัดเงินผ่านคูปอง

บทความโดย Allforbet

#TAG ที่เกี่ยวข้อง
#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
บาคาร่า
บาคาร่าออนไลน์
คาสิโน
คาสิโนออนไลน์
918 kiss download 918kiss All NEW MG5 allforbet Baccarat Flash Express IF Intermittent Fasting J&T Express joker123 Kerry Express MG5 Mirandus MMORPG Netflix Omicron Play to Earn PUBG Mobile ROV SCG Express Shopee ประเทศไทย slot Soneva Kiri Steam Deck Twitter Wanaka Farm กรมสรรพากร กระชาย กระชายขาว กล้วย ด่าง กล้วยด่าง การทำเค้กกล้วยหอม การพนันออนไลน์ การออกกำลังกาย การเรียนออนไลน์ ขนมไทย ขนมไทยโบราณ ขนส่งเอกชน คนละครึ่ง คอลเซ็นเตอร์ คาสิโน คาสิโน เว็บตรง คาสิโนออนไลน์ คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี จอยลดา ช้อปปิ้งออนไลน์ ต้นกระชาย ต้นกล้วยด่าง ตรุษจีน ถ้ำนาคา ทดลองเล่นคาสิโน ทดลองเล่นบาคาร่า ทดลองเล่นบาคาร่าฟรี ทดลองเล่นสล็อต ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวไพสพ ทุเรียน ทุเรียนทอด ธุรกิจโลกออนไลน์ น้ำมังคุดสกัด น้ำมังคุดสกัดเย็น บริษัทขนส่ง บาคร่าออนไลน์ บาคาร่า บาคาร่า 888 บาคาร่า ออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์ บึงกาฬ ประโยชน์ของอะโวคาโด ป๊อกเด้ง ผลไม้ ผู้ป่วยซึมเศร้า ภาวะเงินเฟ้อ ยูเครน รถยนต์ EV รถยนต์ทั่วไป รถยนต์ไฟฟ้า ระบบออนไลน์ รัสเซีย ราศี ราศีกรกฎ ราศีกันย์ ราศีกุมภ์ ราศีตุล ราศีธนู ราศีพฤษภ ราศีพิจิก ราศีสิงห์ ลดน้ำหนัก ลัคนาราศี วัคซีนชนิด mRNA วัคซีนชนิด mRNA vaccine วันตรุษจีน วันวาเลนไทน์ วาเลนไทน์ วิธีเล่น บา คา ร่า วิธีเล่น บาคาร่า สกุลเงินดิจิทัล สมัคร บาคาร่า สมัคร บาคาร่า ออนไลน์ สมัครบาคาร่า สมุนไพร สมุนไพรกระชาย สมุนไพรลดน้ำหนัก สรรพากร สล็อต สล็อต 888 สล็อต pg สล็อตทดลองเล่น สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์ มือ ถือ สล็อตแตกง่าย สายพันธุ์เดลตา สายพันธุ์โอไมครอน สูครบาคาร่า สูตรบาคาร่า หมอพร้อม หินมงคล อบรมใบขับขี่ออนไลน์ อะโวคาโด อาชีพเกษตรกร อาหาร อาหารคลีน อิเล็กทรอนิกส์ เกม เกม MIR4 เกม คา สิ โน เกมคาสิโนออนไลน์ เกมบาคาร่า เกมส์ บา คา ร่า เกมส์สล็อตฟรี เกมไพ่ เกษตร เกษตรกร เกษตรกรรรม เกาะกูด เกาะสิมิลัน เขาค้อ เค้กกล้วยหอม เครื่องสำอางค์ เงินเฟ้อ เป๋าตัง เมนู อาหารคลีน เราเที่ยวด้วยกัน เล่นบาคาร่า เว็บ คา สิ โน เว็บบาคาร่า เว็บพนันบาคาร่า เศรษฐกิจพอเพียง เสริมดวงชะตา เหรียญสกุลเงิน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แอปพลิเคชันNetflix โครงการคนละครึ่ง โรค โรคซึมเศร้า โรคหูดับ โรคเครียด โอไมครอน ใบอนุญาตขับขี่ ไม้ประดับ ไม้มงคล
logo allforbet
เกี่ยวกับเรา
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
line
Line ID : @Allforbet
fb
Page : @Allforbet
tweet
@Allforbet
sticky
sticky dumoveie allforbetsticky duball allforbet
Copyright © 2021 Supported by